Relacja z otwarcia "Szlaku Węgierskiego"

Otwarcie Szlaku Węgierskiego

Dnia 24 maja 2015 roku Stowarzyszenie LGD „Wielicka Wieś” uczestniczyła w Otwarciu Szlaku Węgierskiego - imprezie plenerowej na Rynku Starego Sącza. Wydarzenie było częścią projektu współpracy w którego realizację zaangażowane jest siedem Lokalnych Grup Działania z województwa małopolskiego. Poza LGD „Wielicka Wieś” są to: „Brama Beskidu”, „Dolina Raby”, „Korona Sądecka”, „Na Śliwkowym Szlaku” „Perły Beskidu Sadeckiego” i „Przyjazna Ziemia Limanowska”.


Na stoisku przygotowanym przez LGD „Wielicka Wieś” liczni odwiedzający  mogli skosztować lokalnych potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Grabia, a także spróbować swoich sił w rzeźbie w soli kamiennej, pod okiem znanego rzeźbiarza - Stanisława Anioła.

Na Rynku Starego Sącza odbywało się wiele wydarzeń kulturalno-promocyjnych. W programie imprezy znalazły się między innymi: pokazy kowalstwa, średniowiecznego odlewania świec z wosku pszczelego, pokazy walk rycerskich Bractwa Rycerskiego Kasztelanii Sandeckiej, węgierskiej grupy Aranykard oraz Bractwa Jarowitów. Na scenie wystąpiły zespoły regionalne: Łapanowianie, Mietniowiacy, Pryszowianie i Starosądeczanie, kapela góralska Ciupaga oraz zespół muzyczny Góralsi.

part part part part part part part
logologologo
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa zrealizowana w ramach projektu współpracy pn. "Szlak Węgierski" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Osi 4 LEADER-działanie 421" Wdrażanie projektów współpracy" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.