O Nas

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA”
 

 

Jest to dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych, którego działania ukierunkowane są na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizację ludności wiejskiej oraz realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Powstało ono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 maja 2008 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Celem stowarzyszenia jest pobudzanie drzemiącego potencjału, jaki tkwi w jego obszarze, integrującym siedem gmin powiatu limanowskiego: Dobrą, Jodłownik, Łukowicę, Kamienicę, Limanową, Słopnice i Tymbark. Ma to się dokonać za sprawą położenia szczególnego akcentu na rozwój turystyki i popularyzację produkcji wyrobów regionalnych oraz ochronę i promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturalnych.

Proces budowania partnerstwa rozpoczął się w 2005 roku w Mszanie Dolnej, gdzie spotkały się osoby, którym zależało na dynamicznym rozwoju obszarów wiejskich. Zakreślona przez nich strategia znajduje dopiero realizację od 2008 roku, kiedy LGD przeniosło swoją siedzibę do Limanowej. 

 

 

Stowarzyszenie LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” w pigułce:

powierzchnia - 589 km²
liczba mieszkańców - 69 659 osób

 Dobra - 110 km²

 Jodłownik - 72 km²

 Kamienica - 95 km²

 Limanowa - 152 km²

Łukowica - 70 km²

Słopnice - 57 km²

Tymbark - 33 km²

 

Obszar naszego LGD w całości leży w powiecie limanowskim, w sercu województwa małopolskiego. Jest spójny pod względem przestrzennym. Od północy graniczy ze Stowarzyszeniami: „Turystyczna Podkowa” oraz „Dolina Raby”. Od wschodu - Stowarzyszeniami: „Na Śliwkowym Szlaku” i „Podgórze Sądeckie Kochełm”. Od południa z LGD „Brama Beskidu”, Stowarzyszeniami: „Białych Górali i Lachów Sądeckich”, „Gorce-Pieniny” oraz „Rozwoju Spisza i Okolicy”. Na zachodzie za sąsiada ma Stowarzyszenie „Piękna Ziemia Gorczańska”.

Siedem gmin wchodzących w skład naszego stowarzyszenia wnoszą do niego nie tylko piękną formę przyrodniczo-krajobrazową „skąpanego w morzach mgieł” Beskidu Wyspowego, ale przede wszystkim treść, którą stanowi unikalnym „mikroklimacie” obszaru. Jest on gwarantowany przez bogate dziedzictwo duchowe i materialne pokoleń, którego jesteśmy wiernymi spadkobiercami.

Kolor zielony w barwach Stowarzyszenia „Przyjazna Ziemia Limanowska” odwołuje się do piękna naszego krajobrazu, malowniczych szlaków pieszych i rowerowych usłanych pośród wszechogarniającej zieleni lasów. Brązowy oddaje to, co jest „solą” naszej ziemi - spuściznę kultury ludowej: obrzędy i tradycje, naszą historię. Żółty - słynną w kraju i za granicą gościnność, życzliwość, pogodne nastawienie mieszkańców. Te wszystkie elementy składają się na „Przyjazną Ziemię Limanowską”.

 

Wszyscy mieszkańcy siedmiu gmin członków LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” mają teraz niespotykaną szansę na to, aby zdecydować o swojej przyszłości, o tym co dla nich i dla rozwoju ich obszaru jest najważniejsze. Taką szansę daje podejście LEADER, które wynika z pogłębionych analiz potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszarów wiejskich. LEADER nie tylko może zaktywizować naszą społeczność lokalną, umocnić - przez wzrost umiejętności i kompetencji - kapitał społeczny, ale równocześnie zintegrować nasz różnorodny - i dzięki temu bogaty - region, a przez to pozytywnie wpłynąć na naszą tożsamość.

part part part part part part part
logologologo
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa zrealizowana w ramach projektu współpracy pn. "Szlak Węgierski" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Osi 4 LEADER-działanie 421" Wdrażanie projektów współpracy" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.