Atrakcje naszego regionu

Gmina Czchów

Zamek Tropsztyn

Niezwykle atrakcyjny punkt widokowy na malowniczą dolinę Dunajca. Historia zamku sięga XIII w., kiedy to powstały w tym miejscu pierwsze zabudowania drewniane. Obiekt wybudowany został na posiadłościach rodu Ośmiorogów – Gierałtów, po czym kilkakrotnie zmieniał swych właścicieli, aż do XVI w., kiedy to został całkowicie zniszczony. Po burzliwej historii pierwotny blask obiektu przywrócony został przez obecnych właścicieli zamku, którzy odbudowali obiekt, udostępniając go zwiedzającym. To właśnie tutaj, jak głosi legenda, ukryty jest nieodnaleziony do dziś skarb Inków. Zamek dla zwiedzających czynny jest w lipcu i sierpniu.

Zamek w Czchowie

Do dnia dzisiejszego przetrwała zrekonstruowana średniowieczna baszta, jako pozostałość po zamku obronnym, mającym chronić szlak handlowy biegnący wzdłuż Dunajca na Węgry. Wśród odsłoniętych fundamentów zamku wybudowano domek strażnika, w którym mieści się makieta zamku oraz wystawa archeologiczna składająca się z eksponatów znalezionych podczas prowadzonych wokół baszty prac badawczych. Krętymi schodami można dotrzeć na sam szczyt baszty, gdzie znajduje się znakomity punkt widokowy na miasto i Dolinę Dunajca.

Rynek w Czchowie

Bardzo dobrze zachowany został średniowieczny układ urbanistyczny rynku, który składał się z kościoła, ratusza oraz domów bogatych mieszczan. Dziś podziwiać można średniowieczny kościół gotycki p.w. Narodzenia NMP z barokową kaplicą, cenną polichromią i renesansowymi elementami, a także zabytkowe podcieniowane domy. Na rynku znajduje się drewniana figura św. Jana Nepomucena oraz kamienna figura św. Floriana u stóp którego znajduje się romański kamienny lew.

Prywatna Izba Tradycji Marii Stalmachowej w Złotej

W izbie prywatnego domu Maria Stalmach zgromadziła imponującą kolekcję pamiątek, regionalnych ubiorów, mebli oraz sprzętów nawet sprzed 100 lat.

Gmina Gródek nad Dunajcem

Kościół p.w. św. Świerada i Benedykta w Tropiu

Wzniesiona na kilkunastometrowej skale tuż nad Dunajcem świątynia pochodzi z XI w., po czym w XVI w. kościół został gruntownie przebudowany. Znajdują się w nim zabytki z okresu gotyku, renesansu i baroku. Nieopodal zobaczyć można kaplicę postawioną na miejscu pustelni św. Świerada, który żył na tych terenach w X w., oraz źródło z wytryskającą ze skały wodą. Na zboczu pod kościołem znajdują się resztki prastarego dębu, w którego wnętrzu wg legendy swoją pierwszą pustelnię miał św. Świerad. Skalne wzgórze kościelne otoczone jest kamiennym różańcem polskich świętych.

Ruiny zamku Zawiszy Czarnego w Rożnowie

Na stromym wzgórzu w zakolu Dunajca wzniesiono w XIII w. strażnicę, która rozbudowana została przez Piotra Rożena herbu Gryf. Zamek „górny”, bo taką nazwę przyjął kilka wieków później, pełnił funkcje obronne na szlaku handlowym prowadzącym na Węgry, a jednym z jego najznamienitszych właścicieli był Zawisza Czarny. Ostatni właściciele twierdzy – Tarnowscy przeprowadzili się do wybudowanej poniżej fortecy, a opuszczony obiekt popadał od XVI w. w ruinę. Wg legendy, z kaplicy zamkowej ocalony został obraz Matki Bożej Bolesnej, który obecnie znajduje się w kościele parafialnym w Rożnowie.

Zabytkowy kościół w Przydonicy

Gotycki kościółek wybudowano w 1527 r. z ciosanego drzewa modrzewiowego przy zachowaniu zrębowej konstrukcji ścian. Wieża kościoła, najprawdopodobniej z XVIII w. posiada konstrukcję stalową. Największą wartość sanktuarium stanowi obraz Matki Bożej Pocieszenia, który podarował mieszkańcom w grudniu 1983 r. wracający spod Wiednia król Jan III Sobieski.

Kamienny beluard w Rożnowie

Hetman Jan Tarnowski rozpoczął w XVI budowę twierdzy obronnej, której fragmenty możemy obecnie podziwiać w postaci kamiennego bastionu oraz muru obronnego z bramą wjazdową. Solidny beluard, o trzymetrowej grubości murów, stanowi rzadki przykład architektury militarnej z XVI w. Tuż obok znajduje się odrestaurowany XIX – wieczny dwór Stadnickich.

Zapora wodna w Rożnowie

Po katastrofalnej w skutkach powodzi w latach 30., zaczęto budowę zapory na rzece Dunajec. Budowę zapory zakończono w 1941 r., a jako pierwsi uruchomili ją Niemcy. Wysokość budowli to 32,5 m, długość 550 m, szerokość u podstawy 40 m, a w koronie 8 m. Z zaporą związane są legendy, jak ta o udaremnionej próbie wysadzenia obiektu. Dla zainteresowanych historią budowy zapory udostępniono specjalnie przygotowaną ekspozycję.

Gmina Łososina Dolna

Kościół p. w. Narodzenia NMP na Juście

Drewniany XVII – wieczny kościół wybudowano na wzgórzu, gdzie swoją pustelnię posiadał, żyjący na przełomie X/ XI w. św. Just. Wewnątrz kaplicy znajduje się m. in. otoczona kultem przez miejscowych mieszkańców kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, oraz obraz świętego pustelnika Justa-Jodoka u którego stóp klęczą fundatorzy obrazu . Przy kościółku znajduje się znakomity punkt widokowy.

Most Stacha w Znamirowicach

Wzniesiona w 1970 r. budowla jest największym kamiennym mostem na świecie zbudowanym przez jednego człowieka. Jan Stach, aby zapewnić sobie dojazd do gospodarstwa, własnoręcznie wybudował 500 m drogi oraz długi na 12 m i wysoki na 15 m most nad głębokim jarem. Zadziwiająca i niespotykana na skalę światową budowla jest nie tylko niezwykłą atrakcją dla przyjeżdżających turystów, ale też jest bardzo funkcjonalna. Na szerokim na 6 m moście swobodnie mieszczą się dwa duże samochody.

Kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej

W wybudowanym w 1753 r. w Tęgoborzy kościele znajduje się m. in. zabytkowy krucyfiks oraz chrzcielnica z piaskowca. Na obecne miejsce kościół został przeniesiony w 1982 r., ze względu na liczne podtopienia, którym ulegał po wybudowaniu zapory w Rożnowie.

Lotnisko w Łososinie Dolnej

Tradycje lotnicze w gminie Łososina Dolna sięgają okresu międzywojennego, kiedy to w 1933 r. powstał na górze Jodłowiec Ośrodek Lotnictwa Szybowcowego. Dopiero od 1963 roku Aeroklub Podhalański wraz z przeniesieniem hangaru rozpoczął swoją działalność w Łososinie Dolnej. Oprócz odbywających się tutaj szkoleń szybowcowych oraz cyklicznych imprez, jak Święto Kwitnących Sadów czy coroczny festyn lotniczy, niewątpliwie największą atrakcją jest możliwość lotów widokowych.

Gmina Korzenna

Rezerwat Przyrody Nieożywionej Diable Skały.

Utworzony został on w 1953 roku a jego powierzchnia wynosi 16,7 ha. W przyszczytowej partii wzgórza położonego na północ od Bukowca znajduje się kilka skałek i ścian skalnych.. Skałki są różnej wielkości i posiadają osobliwe kształty, takie jak baszta, grzyb, ambony i stąd zwane są Diablimi Skałami. Głazy skalne są wspaniałymi ścianami ćwiczeniowymi dla miłośników wspinaczki. Pośród, północnych zboczy wzgórza znajduje się wylot jaskini zwanej Diablą Dziurą. Posiada ona około 320 m korytarzy. Ciekawostką jest, że jaskinię tę zamieszkuje największa w Polsce kolonia ginącego gatunku nietoperzy - podkowca małego.

Kościół w Mogilnie

Jednym z obiektów zaliczanych do Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce jest znajdujący się w Mogilnie drewniany kościół pod wezwaniem św. Marcina z Tours, pochodzi z około 1765 r. Gruntownie wyremontowano go w 1891 r. Jest to budowla drewniana - modrzewiowa. Obok kościoła znajduje się XVI – wieczna, murowana z kamienia kaplica pod wezwaniem św. Anny.

Rezerwat „Cisy w Mogilnie”

Rezerwat „Cisy w Mogilnie” leżący 10 km na wschód od Nowego Sącza, na północnym zboczu Jodłowej Góry, zajmuje obszar 35 hektarów. W otoczeniu jodłowego lasu zachował się tu kompleks kilkuset cisów. Najstarszy ma 560 lat. Dla wygody turystów utworzono tu ścieżkę dydaktyczną.

Gmina Iwkowa

Kościół p.w. Nawiedzenia NMP w Iwkowej

Zbudowany pod koniec XV wieku drewniany kościółek cmentarny jest jednym z najstarszych zabytków tego typu w Małopolsce, który włączony został do Szlaku Architektury Drewnianej Małopolski. Polichromię kościoła ze scenami Męki Pańskiej, aniołami i apostołami datuje się na 1619 r. Na szczególną uwagę zasługują gotyckie rzeźby grupy Ukrzyżowania na belce tęczowej z XIV, XV w. oraz późnogotyckie rzeźby z XVI w. w ołtarzu głównym. W oknie prezbiterium znajduje się kopia gotyckiego witraża z XV w., który obecnie przechowywany jest w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie.

Bacówka „Biały Jeleń” w Iwkowej

Stadnina koni arabskich i huculskich, szkółka jeździecka, karpacka zagroda, góralskie szałasy z paleniskami i mini skansen to tylko niektóre z atrakcji Bacówki. Pośród malowniczej scenerii możemy liczyć na aktywny wypoczynek, miłą atmosferę, a przede wszystkim pyszne dania wywodzące się z tradycyjnej kuchni z nutką rozmaitości.

Muzeum Parafialne im. ks. Jana Piechoty w Iwkowej

Założone w 1966 r. muzeum stanowi filię Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Ks. Jan Piechota zgromadził liczne eksponaty obecne w życiu tutejszych mieszkańców, które umieścił w wieży kościoła parafialnego. Obecnie zbiory muzeum znajduje się w budynku plebanii, a znaleźć tu można m. in. figurki świętych, ramiona krzyży, fotografie, modlitewniki oraz gospodarskie sprzęty i narzędzia.

Krzyż Milenijny w Połomiu Małym

Krętą ścieżką wzdłuż stacji Drogi Krzyżowej dotrzemy na jedno ze wzgórz Połomia Małego, gdzie swe ramiona rozpościera górujący nad okolicą krzyż. Ze wzgórza rozpościera się zapierający dech w piersiach widok.

Gmina Lipnica Murowana

Kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej

Wpisany w 2003 r. na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO modrzewiowy kościół stanowi perłę na Szlaku Architektury Drewnianej Małopolski. Wybudowany w 1141 r. kościół swój obecny wygląd zawdzięcza gruntownej przebudowie w XV w. Wewnątrz znajdują się m.in. trzy cenne tryptyki: św. Leonarda, św. Mikołaja i przedstawiający adorację Dzieciątka Jezus, a także podpierający ołtarz główny słup z wizerunkiem słowiańskiego boga Światowida.

Dwór Ledóchowskich

Wybudowany na początku XIX w. przez Kazimierza Bzowskiego stanowi przykład architektury neoklasycystycznej. To tutaj wychowały się wywodzące się z arystokratycznej rodziny święta Urszula oraz błogosławiona Maria Teresa Ledóchowskie.

Kościół św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej

Wybudowany w 1363 r. gotycki kościół ufundował Kazimierz Wielki. Wewnątrz kościoła parafialnego znajduje się otoczona czcią przez okolicznych mieszkańców figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, tzw. Piękna Madonna Lipnicka, chrzcielnica z IV w. przy której przyjął chrzest św. Szymon, a także piękny ołtarz rokokowy w południowej kaplicy przedstawiający scenę ukrzyżownia. Kościół można zwiedzać pod opieką miejscowego przewodnika poza godzinami odprawiania nabożeństw.

Izba Regionalna w Lipnicy Murowanej

Utworzona w 1974 r. Izba utworzona w zabytkowym budynku z przełomu XIX i XX w. posiada eksponaty związane z bogatą historią Lipnicy Murowanej i jej mieszkańców. Prócz narzędzi rolniczych i sprzętu gospodarstwa domowego znajdziemy tu liczne oryginalne dokumenty, jak przywileje królewskie i miejskie nadania.

Gmina Gnojnik

Kościół p.w. św. Urszuli z Towarzyszkami w Gosprzydowej

Drewniany kościół zbudowany w 1697 r. zachowany jest w stylu barokowym. Obiekt należy do Szlaku Architektury Drewnianej Małopolski. Wewnątrz świątyni znajdują się m.in. XV – wieczna chrzcielnica i kropielnica, przy kościele zaś zachowała się drewniana dzwonnica z XVII w. W 2005 r. kościół został wyróżniony przez Generalnego Konserwatora Zabytków tytułem najlepiej zadbanego obiektu Małopolski.

Zabudowa wsi w Biesiadkach

Charakterystyczna zabudowa wsi jest jednym z elementów Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Po pożarze w 1920 roku, który strawił wieś, wybudowano wzdłuż głównej drogi drewniane domy, które można podziwiać do dziś. Większość chałup posiada dwuspadowe dachy i drewniane elementy dekoracyjne. W klimat wpisuje się również pochodzący z XVII wieku drewniany kościół p.w. św. Mateusza.

Gotycki kościół w Gnojniku

Kościół pw. św. Marcina ufundował w 1380 r. ksiądz Marek Żegota - kustosz sandomierski i kanonik krakowski, a jednocześnie właściciel Gnojnika. Zbudowany z kamienia łamanego i ciosu kościół zachował cechy obronne budowli, ponieważ służył on mieszkańcom nie tylko jako świątynia, ale i jako miejsce schronienia przed najazdami wrogich wojsk czy atakami rozbójniczych band.

Kościół p.w. św. Floriana w Uszwi

Barokowo – klasycystyczny kościół murowany wybudowany został w 1806 r. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVIII i XIX w. Warto zwrócić uwagę na budynek plebanii, znajdującej się w XVIII – wiecznym dworze.
part part part part part part part
logologologo
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa zrealizowana w ramach projektu współpracy pn. "Szlak Węgierski" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Osi 4 LEADER-działanie 421" Wdrażanie projektów współpracy" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.