Programy Turystyczne

Programy Turystyczne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertę Programów Turystycznych na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś”. Programy skierowane są do turystów indywidualnych oraz dla grup zorganizowanych, w tym wizyt studyjnych. Programy pod tytułem „Wieliczka... Górą!" są dostępne w wersji papierowej w biurze LGD „Wielicka Wieś” oraz w punktach informacji turystycznej.

WIELICZKA GORA_str 1

WIELICZKA GORA_str 2

WIELICZKA GORA_str 3

WIELICZKA GORA_str 4
part part part part part part part
logologologo
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa zrealizowana w ramach projektu współpracy pn. "Szlak Węgierski" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Osi 4 LEADER-działanie 421" Wdrażanie projektów współpracy" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.