ZAPRASZAMY NA SZLAK!

1 czerwiec ‘15Koncepcją projektu współpracy jest stworzenie szlaku tematycznego w oparciu o zasoby historyczne i kulturowe partnerów.

Wprowadzenie nowego produktu turystycznego pozwoli na zwiększenie atrakcyjności obszaru :
LGD Dolina Raby;
LGD Przyjazna Ziemia Limanowska;
LGD Na Śliwkowym Szlaku;
LGD Wielicka Wieś;
LGD Brama Beskidu;
LGD Korona Sądecka;
LGD Perły Beskidu Wyspowego.


W ramach projektu stworzono szlak tematyczny, gdzie zamiast znaku wyznacznikiem drogi staje się temat przewodni. Wytyczanie tematycznych regionalnych szlaków turystycznych to stosunkowo młode zjawisko w zakresie promocji turystyki. Wraz z rozwojem zainteresowań uczestników ruchu turystycznego i środków lokomocji, szlaki turystyczne przybierają różnorodne formy i teraz niekoniecznie wyznaczają je kolorowe paski czy strzałki.

Pojawiają się bowiem nowe trasy turystyczne jako umowne ciągi komunikacyjne, łączące określone punkty terenowe o jednorodnej tematyce. Partnerzy na swoim obszarze dostrzegli ciekawy temat, łączący ich obszary, który może być szansą na rozwój ciekawych form turystyki na obszarze.

Zapraszamy Państwa do podążania szlakiem węgierskim po obszarze małopolskich LGD!
part part part part part part part
logologologo
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa zrealizowana w ramach projektu współpracy pn. "Szlak Węgierski" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Osi 4 LEADER-działanie 421" Wdrażanie projektów współpracy" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.