Tablica informacyjna w Wieliczce

31 lipiec ‘15
W ramach realizacji projektu współpracy pt. „Szlak Węgierski" pomiędzy Stowarzyszeniem LGD „Wielicka Wieś" i sześcioma partnerami w Wieliczce została zamontowana tablica informacyjna dotycząca historycznego Szlaku Węgierskiego. Tablica znajduje się w Wieliczce, w Parku Mickiewicza obok placu zabaw.

Koncepcją projektu współpracy było stworzenie szlaku tematycznego w oparciu o zasoby historyczne i kulturowe partnerów. Obszar partnerskich LGD jest połączony poprzez przebieg dawnej trasy traktu handlowego łączącego Polskę z Węgrami: Szlak Węgierski.

W realizacji projektu współpracy biorą udział: Stowarzyszeniem LGD „Wielicka Wieś", Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby", Stowarzyszenie LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska", Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku", Stowarzyszenie LGD „Brama Beskidu", Stowarzyszenie „Perły Beskidu Sądeckiego" oraz LGD „Korona Sądecka”. W ramach realizacji tego projektu wykonano i zamontowano tablice informacyjne wraz z rzeźbionymi elementami w miejscowościach przez które przebiegał Szlak Węgierski.
part part part part part part part
logologologo
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa zrealizowana w ramach projektu współpracy pn. "Szlak Węgierski" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Osi 4 LEADER-działanie 421" Wdrażanie projektów współpracy" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.