Tablice informacyjne w miejscowościach Rupniów i Kostrza

29 lipiec ‘15

W ramach realizacji projektu współpracy pt. „Szlak Węgierski"  w miejscowości Rupniów oraz Kostrza zostały zamontowane tablice informacyjne wraz z rzeźbionymi elementami dotyczące historycznego Szlaku Węgierskiego. Tablice znajdują się w Rupniowie przy parkingu kaplicy oraz w Kostrzy przy świetlicy wiejskiej.

Koncepcją projektu współpracy było stworzenie szlaku tematycznego w oparciu o zasoby historyczne i kulturowe partnerów. Obszar partnerskich LGD jest połączony poprzez przebieg dawnej trasy traktu handlowego łączącego Polskę z Węgrami: Szlak Węgierski.

W realizacji projektu współpracy biorą udział: Stowarzyszenie LGD „Wielicka Wieś", Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby", Stowarzyszenie LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska", Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku", Stowarzyszenie LGD „Brama Beskidu", Stowarzyszenie „Perły Beskidu Sądeckiego" oraz LGD „Korona Sądecka”. 

part part part part part part part
logologologo
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa zrealizowana w ramach projektu współpracy pn. "Szlak Węgierski" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Osi 4 LEADER-działanie 421" Wdrażanie projektów współpracy" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.