Kontakt

Szlak Węgierski
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska"

ul. Matki Boskiej Bolesnej 16  
34-600 Limanowa

tel.: 18 533 06 62
fax: 18 542 60 25

mail. biuro@lgdlimanowa.eu


part part part part part part part
logologologo
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa zrealizowana w ramach projektu współpracy pn. "Szlak Węgierski" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Osi 4 LEADER-działanie 421" Wdrażanie projektów współpracy" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.