O Nas

Stowarzyszenie
Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku"
Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” to Lokalna Grupa Działania skupiająca 7 małopolskich gmin: Czchów, Gnojnik i Iwkowa (powiat brzeski), Łososina Dolna i Gródek nad Dunajcem, Korzenna (powiat nowosądecki), Lipnica Murowana (powiat bocheński). Stowarzyszenie powstało w 2008 roku, a przyświecała mu idea Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i możliwość udziału w Osi 4 tego programu – Leader. Zgodnie z misją Stowarzyszenie koncentruje się na podniesieniu jakości życia mieszkańców z wykorzystaniem bogactwa historii, tradycji i kultury siedmiu gmin. Dlatego motywem przewodnim stał się śliwkowy szlak, a charakterystycznym łącznikiem śliwka, będąca symbolem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru. Śliwkowy Szlak wiedzie przez wszystko to, co w naszych gminach ciekawe i warte pokazania. Znajdziemy tu nie tylko liczne sady i to co z przetwórstwem owoców jest związane, ale także bogate dziedzictwo duchowe i materialne pokoleń, obiekty sportowe umożliwiające aktywny wypoczynek, a także całą infrastrukturę turystyczną pozwalającą na spędzenie czasu z dala od miejskiego zgiełku.
part part part part part part part
logologologo
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa zrealizowana w ramach projektu współpracy pn. "Szlak Węgierski" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Osi 4 LEADER-działanie 421" Wdrażanie projektów współpracy" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.