Film promocyjny

Film promocyjny pt. Wieliczka Górą! Czyli chlebem i solą..."

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego walory turystyczne Miasta i Gminy Wieliczka pt.
Wieliczka Górą! Czyli chlebem i solą...", zrealizowanego przez Agencję Filmową Image, na zlecenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wielicka Wieś". Film przedstawia walory turystyczne Wieliczki i okolicznych wsi.


Film współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, PROW na lata 2007-2013, oś 4 Leader.

part part part part part part part
logologologo
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa zrealizowana w ramach projektu współpracy pn. "Szlak Węgierski" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Osi 4 LEADER-działanie 421" Wdrażanie projektów współpracy" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.