Szlaki Turystyczne

Szlaki Turystyczne - Wielickie Trasy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą siedmiu tras turystycznych wytyczonych na obszarze Gminy Wieliczka i okolic. Opracował je Pan Krzysztof Brożek, dzięki wsparciu finansowemu z Małych Projektów na operację pt: „Atrakcje powiatu wielickiego przedstawione innowacyjnie – realizacja wirtualnych tras turystycznych i konspektów edukacyjnych, wystawy, folderu, plakatu, której celem jest realizacja internetowych, wirtualnych tras turystycznych i konspektów edukacyjnych oraz realizacja wystawy i związanych z wystawą folderów plakatów – służących promocji walorów turystycznych, historycznych, kulturowych i przyrodniczych powiatu wielickiego”.

Pięć wyczerpująco opracowanych tras turystycznych oraz dwa konspekty edukacyjne (zdjęcia, filmy, opisy, współrzędne geograficzne) to najlepszy sposób na rekreacyjne spędzenie czasu na obszarze Pogórza Wielickiego. Projekt ten wykorzystuje ideę szlaków wirtualnych - nie wyznaczonych w terenie lub nie w pełni wyznaczonych, lecz istniejących w internecie, dobrze opisanych i udokumentowanych fotograficznie, a także oznaczonych za pomocą nowoczesnych technologii interaktywnych (interaktywne mapy Google lub Zumi, znaczniki współrzędnych GPS, aplikacje do łączenia na urządzenia przenośne jak tablety, smartfony itp).

Szczegółowe informacje znajduj się na stronie internetowej wielickie-trasy.pl.

part part part part part part part
logologologo
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa zrealizowana w ramach projektu współpracy pn. "Szlak Węgierski" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Osi 4 LEADER-działanie 421" Wdrażanie projektów współpracy" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.